vineri, 14 aprilie 2017 / Published in Articole, prezentare teritoriu

Populaţia stabilă [1] a microregiunii G.A.L. este de 34.594 locuitori, densitatea fiind de 80,81 loc/km2. Cei mai multi locuitori sunt: in Zvoristea cu 6124 loc. (17,70{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} din populaţia totală a microregiunii). Acesta este urmat de Patrauti cu 4567 loc. (13,20{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}), Mitocu Dragomirnei cu 4438 loc. (12,83{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}), Adancata cu 4032 loc. (11,66{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}),  Hantesti cu 3607 loc.(10,43{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}), Varfu Capului cu 3420 loc. (9,89{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}), Zamostea cu 2849 loc. (8,24{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6})  Serbauti cu 2847 loc. (8,23{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}) si Siminicea cu 2710 loc. (7,82{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}). Din totalul populaţiei stabile a teritoriului vizat, un procent de 23,09{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} (7988 persoane) il reprezintă populaţia imbătrânită, cu vârste peste 60 de ani. Deşi tinerii cu vârsta sub 20 ani au o pondere de 29,31{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} (10139 persoane), ponderea cea mai mare – 47,6{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} o au persoanele cu vârsta cuprinsă în intervalul deschis 20 şi 60 de ani (16467 persoane), care pot asigura forţa de muncă în teritoriu.

Din punct de vedere al structurii populaţiei pe sexe, se remarcă în teritoriul analizat un echilibru in raportul demografic pe sexe, populaţia feminina (17540) fiind cu 1,40 {5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} mai mare decât cea masculina (17054).

Pe teritoriul GAL numărul născuților vii este superior numărului decedaților, înregistrându-se astfel un spor natural pozitiv. Menținerea acestui fenomen va avea efecte pozitive asupra economiei deoarece populația reprezintă una dintre cele mai importante resurse de bogăție a unui teritoriu. Fata de anul 2011, in anul 2013 se inregistreaza o crestere semnificativa de nascuti si o scadere a mortalitatii.

Conform datelor statistice[2]  se regasesc in teritoriu si minoritati: etnie roma  1433 locuitori (Adancata 44 romi, Mitocul Dragomirnei 418 romi, Patrauti 963 romi, Siminicea 8 romi); etnie ucranieni in numar de 85 locuitori (Serbauti) si rusi-lipovineni 311 locuitori (Mitocul Dragomirnei). Valorificarea acestei diversități etnice contribuie la dezvoltarea economică și socială, respectiv la dezvoltarea durabilă a teritoriului.

[1] www.recensamantromania.ro

[2] www.madr.ro

vineri, 14 aprilie 2017 / Published in Articole, prezentare teritoriu

Teritoriul microregiunii ocupa 4.17{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} din suprafaţa judeţului Suceava şi 1.46 {5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} din suprafaţa judeţului Botosani. Cele 8 comune din Judetul Suceava sunt situate in nord-estul judetului: Adancata, Zamostea, Zvoristea, Hantesti, Sebauti, Siminicea, Mitocu Dragomirnei, Patrauti, iar Varfu Campului este situata in nord-vestul judetului Botosani. Suprafata totala a teritoriului este de 428,08 km2, 100{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} din localitati rurale si are in compunere 32 de sate in cadrul celor 9 comune. Localitatea cu cea mai mare suprafaţă este Varfu Campului (72,84 km2), iar localitatile  cu cea mai mica suprafata: Sebauti (34,21km2).

Microregiunea  se învecinează cu urmatoarele localităţi din cele două judeţe sus menţionate:

  • la Nord : Gramesti (jud Suceava), Candesti (jud Botosani), Dersca (jud Botoşani),
  • la Est : Sendriceni, Vaculesti, Braesti, Leorda, Bucecea , Vladeni din judetul Botosani.
  • La Sud : Dumbraveni (jud Suceava), Salcea (jud Botosani), municipiul Suceava (jud Suceava) Scheia (jud Suceava).
  • La Vest:Todiresti, Darmanesti, Granicesti şi  Galafindesti din judetul Suceava.

Teritorul microregiunii are caracter depresionar, cuprinzand dealurile vestice ale  Podisului Sucevei, Depresiunile Mandresti si Dragomirna, Dealulurile Pietrosu și Viei sau Lipoveni. În ceea ce priveşte relieful, acesta este caracteristic regiunilor de deal şi câmpie. Altitudinea este cuprinsa intre 275 m in lunca Siretului si 522 m in dealul Dragomirnei.

Clima este continentală, cu temperaturile extrem de scăzute (sub minus 30 grade Celsius) in timpul iernii și temperaturile foarte ridicate (peste 39 grade Celsius) in timpul verilor. Media anuală a precipitaţiilor este între 450 și 600 mm. Vântul are direcţii și viteze diferite, dominant fiind cel din nord-vest vara si primăvara și cel dinspre sud-est iarna și toamna, vitezele medii fiind de 2,6 m/s.

Reteaua hidrografica este compusa din Siret si afluentii acestuia: raul Suceava, paraurile: Morii, Valea Mare, Pătrăuceanca ,Dediului, Galben, Negru, Popii, Ţiganului, Măligar, Cirincău și Distra,  si de ape statatoare: lacul Dragomirna, balta Zvoristea, lac de acumulare Hantesti.

Soluri de pe teritoriul microregiunii sunt: soluri argilo-iluviare slab humifere, cu fenomene de pseudo – gleizare, soluri brune-luvice, moderat acide, soluri aluviale tipice și protosoluri aluviale, eubazice, nisipo – lutoase, soluri cernoziomoide, luviosoluri albice, soluri gleice și pseudogleice, soluri negre de fâneață, soluri aluviale și coluviale Caracteristicile solului favorizeaza indeosebi cultura cartofului, cereal paioase, plante tehnice, porumb, etc.

Vegetaţia naturală este alcatuita din: padure de foioase, plante ierboase în păşuni naturale, plante ocrotite prin lege: lacramioarele, laleaua pestrita, traista ciobanului, sanziene, clopotei, viorele; plantele medicinale: pătlagina, muşeţelul, pojarniţa, lumănarica, urzica moartă, nalba, coada şoricelului, coada calului, cicoarea, podbalul, pelinul. Pe liziera pădurii, se întâlnesc: salcâmul şi unele specii roditoare de măr sălbatic, cireş sălbatic; arbuştii : socul, măceşul, sângerul, etc. De-a lungul râurilor se întâlnesc: papură, stuf, barba ursului, rogoz, troscot de baltă si esente moi de plop, salcie pentru protectia si consolidarea malurilor. Pajistile naturale cuprind specii de Festuca, Rubra, Foa Transesis, Lolium Perene, Agrestis Tenuis, Trifolium etc., cu valoare deosebita pentru economia zootehnica. Pădurile sunt din: stejarul, carpanaul, fagul in amestec cu artarul, cires, tei. In componenta vegetatiei ierboase mezofile a luncilor mai apar specii de rogoz, stanjenel de balta, iarba campului, etc.

Fauna terestra a microregiunii GAL “Codrii Bucovinei”, in padure: mistret, caprioara, vulpe, cerbul, iepure, iar in vegetatia de ierburi: harciog, popandac, soarece de camp. Pasari: ciocanitoare, provighetoare, cucul, pitigoi, gaita, mierla, pitulicea, turturica, lastunul, randunica, vrabia; in apele Siretului: scobarul, cleanul, mreana, caras, bibanul, stiuca.

TOP