SDL versiunea 5 din data de 30.07.2021

0 Nota privind propunerea de modificare a SDL (F6) AMPNDR

0.0 Cuprins

0. Anexa-1-Modificarea-SDL

Planul-de-finantare_cumulat A+B

0.1 Introducere V5

1. CAPITOLUL I - Prezentare teritoriu.pdf V5

2. CAPITOLUL II - Componenta parteneriatului V5

3. CAPITOLUL III - Analiza SWOT.pdf V5

4. CAPITOLUL IV - Obiective Propus V5

5. CAPITOLUL V - PREZENTAREA MASURILOR V5

6. CAPITOLUL VI - Descrierea complementaritiatii V5

7. CAPITOLUL VII - Descrierea planului de actiune V5

8. CAPITOLUL VIII Descrierea planului de implicare a comunitatii locale in elaborarea strategiei V5

9. CAPITOLUL IX - Organizarea viitorului V5

10. CAPITOLUL X - Planul de finantare al strategiei V5

11. CAPITOLUL XI - Procedura selectie V5

12. CAPITOLUL XII - Conflict de interese V5

TOP