Măsura 1

SPRIJINIREA ACCESULUI LA BANDA LARGA PRIN INVESTITII IN INFRASTRUCTURA TIC ȘI SOLUȚII PUBLICE DE E-GUVERNARE

Măsura 2

INVESTITII IN INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR NONAGRICOLE
IN MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI”

Măsura 3

CONSTITUIREA SI PROMOVAREA FORMELOR ASOCIATIVE IN
MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI”

Măsura 4

INVESTITII IN INFRASTRUCTURA SOCIALA, INFRASTRUCTURA LA SCARA MICA ȘI SERVICII LOCALE DE BAZA ÎN MICROREGIUNEA GAL“CODRII BUCOVINEI”

Măsura 5

O EDUCARE MAI BUNA PENTRU O MAI BUNA INTEGRARE A GRUPURILOR
VULNERABILE, IN SPECIAL PENTRU MINORITATEA ROMA DIN
MICROREGIUNEA GAL “CODRII BUCOVINEI”

Măsura 6

CRESTEREA COMPETITIVITATII SECTORULUI AGRICOL IN
MICROREGIUNEA GAL “CODRII BUCOVINEI”

TOP