SDL versiunea 3 din data de 30.01.2019

0 Nota privind propunerea de modificare a SDL (F6) AMPNDR

0. Anexa-1-Modificarea-SDL

Plan de finanatare cumulat A+B

0.1 Introducere V3

Cuprins V3

1. CAPITOLUL I - Prezentare teritoriu.pdf V3

2. CAPITOLUL II - Componenta parteneriatului.pdf V3

3. CAPITOLUL III - Analiza SWOT.pdf V3

4. CAPITOLUL IV - Obiective Propus V3

5. CAPITOLUL V - PREZENTAREA MASURILOR V3

6. CAPITOLUL VI - Descrierea complementaritiatii V3

7. CAPITOLUL VII - Descrierea planului de actiune V3

8. CAPITOLUL VIII Descrierea planului de implicare a comunitatii locale in elaborarea strategiei V3

9. CAPITOLUL IX - Organizarea viitorului V3

10. CAPITOLUL X - Planul de finantare al strategiei V3

11. CAPITOLUL XI - Procedura selectie V3

12. CAPITOLUL XII - Conflict de interese V3

TOP