4 3 2 1

Grupul de Actiune Locala
Codrii Bucovinei

Cine suntem? Ce facem?

Mobilizare si angrenare

Mobilizarea si angrenarea comunitatilor locale in rezolvarea dificultatilor actuale prin identificarea problemelor prioritare

Atragere de fonduri

Atragerea de fonduri nerambursabile sau de investitori pentru realizarea diverselor proiecte in zona

Dezvoltare si modernizare

Dezvoltarea si modernizarea exploatatiilor agricole care sa preia selectiv practicile traditionale

Sprijin si consultanta

Sprijin si consultanta pentru accesarea de fonduri europene si nationale rezervate agriculturii sau altor domenii

Cele 3 OBIECTIVE principale

  • Favorizarea competitivitatii agriculturii

  • Asigurarea gestionarii durabile a resurselor natural si combaterea schimbarilor climatice

  • Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale

TOP