vineri, 14 aprilie 2017 / Published in Articole, prezentare teritoriu

Per ansamblu, locuitorii microzonei dispun acces la cabinete medicale (de familie sau de specialitate), dar şi la cabinete stomatologice. În microregiune lipseşte, însă, un spital, cele mai apropiate unităţi de acest fel aflându-se în municipiul Suceava. Conform datelor luate dupa www.insse.ro, sunt inregistrate un numar de 15 cabinete ale medicilor de familie, dintre care trei sunt private, 6 cabinete stomatologice publice, 12 farmacii private si trei puncte farmaceutice .

În microregiune funcţionau, în anul 2015, 8 unităţi educaţionale cu invatamant gimnazial si 49 structuri de învăţământ fără personalitate juridică (13 scoli primare, 6 scoli gimnaziale si 23 gradinite cu program normal). Microregiunea nu detine un liceu sau o gradinita cu program prelungit, cea mai aproape unitate fiind in municipiu Suceava. In anul 2014 in cadrul microregiunii Codrii Bucovinei,conform datelor de la INS, erau inscrisi la gradinita un numar de 1057 copii, in invatamatul primar 2084 copii, invatamant gimnazial 1853 copii. Din totalul de 147 de ateliere scolare existente in judetul Suceava, microregiunea are doar 4 ateliere (la Adancata, Serbauti, Patrauti si Zamostea), reprezentant doar 2,72{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} din total ateliere pe judet, rezutand un calcul de 984 copii inscrisi in invatamantul preuniversitar la un atelier scolar. Sunt inregistrate 6 Sali de gimnastica, 9 biblioteci si 20 laboratoare.

Exista in teritoriul un numar mare de persoane varstnice care se afla in situatie de risc si incapacitate de a se ingriji si gospodari singure, precum si un numar mare de copii care se confrunta cu situatii mai dificile privind conditiile de trai si de invatare, copii cu dizabilitati si minoritati. Din adresele emise de DGASPC, se constata un numar de 167 copii cu dizabilitati. Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii grupurilor vulnerabile, inclusive al minoritatilor din teritoriu, prin furnizarea oportună și prin accesibilizarea serviciilor medicale și de asistență social, a formarii profesionale si creare de infrastructure prescolare, se vor crea o masuri specifice in strategia de dezvoltare locala: o masura dedicata minortatilor di teritoriu si o masura dedicate grupurilor vulnerabile.

vineri, 14 aprilie 2017 / Published in Articole, prezentare teritoriu

In anul 2014 figurau ca persoane active in munca  un numar de 1200 salariati. Tot din datele extrase de la ww.insse.ro la decembrie 2015 se inregistrau un numar de 1292 someri in cadrul microregiunii, dintre care 842 someri erau barbati si 450 someri erau femei.

În vederea identificării nivelul de dezvoltare al teritoriului GAL, s-au analizat valorile indicelui de dezvoltare umană locală (IDUL)[2] pentru toate localitățile componente. Astfel, s-au evidențiat că din cele 9 comune care fac parte din GAL, 5comune au un nivel de dezvoltare umană scăzut, și anume comunele Varfu Camului (46,84), Siminice (54,66), Zamostea (51,26), Serbauti (49,49) si Hantesti (51,67). Astel, pe langa nevoia de investitii se obsearva si o nevoie de creare de locuri de munca pentru diminuarea somajului si cresterea niveluilui de dezvoltare umana.

vineri, 14 aprilie 2017 / Published in Articole, prezentare teritoriu

Erau înregistrate, în anul 2014, 143 întreprinderi active [1]din punct de vedere juridic (firme care şi-au depus bilanţul contabil). Din acestea, doar 105 întreprinderi au fost active din punct de vedere economic. Dintre aceste firme, 11 sunt ONG (7,69{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}), 9 au activitate in agricultura (6,29{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}), 22 in productie (15,38{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}), 54 in servicii (37,76{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}) si 47 comert (32,82{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}). Rata de activitate a întreprinderilor din microregiune este de 71,72{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6}, astfel se poate observa o nevoie acuta de investitii in domeniul agricol precum si in domeniile de productie. Totodata se remarca lipsa formelor asociative, mai ales asocierea producatorilor agricoli din cauza interesului scazut si nivelului de constientizare al producatorilor, problemelor economice si financiare precum si a aspectelor privind pregatirea membrilor de producatori. Sprijinirea formelor asociative are drept scop  stimularea constituirii si promovarii lor, de realizare a lanţurilor scurte şi protejarea a produselor agricole şi alimentare tradiţionale şi locale.

Tot din datele extrase de la ww.insse.ro la decembrie 2015 se inregistrau un numar de 1292 someri in cadrul microregiunii, dintre care 842 someri erau barbati si 450 someri erau femei.

[1] www.firmeinfo.ro

vineri, 14 aprilie 2017 / Published in Articole, prezentare teritoriu

Cea mai importanta resursa naturala de pe teritoriul microregiunii G.A.L.„Codrii Bucovinei” este fondul funciar destinat în proporţie de 62,11{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} utilizării agricole. Potrivit INS, 50,36{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} din terenul acoperit de G.A.L. „Codrii Bucovinei” reprezintă teren arabil si 81,09{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} din terenul agricole este teren arabil. Fondul silvic ocupă o suprafaţă de 126 km2, reprezentând 29,43{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} din teritoriul microregiunii.

Condițiile de climă, relief și sol din teritoriu sunt propice pentru activitățile agricole, îndeosebi pentru creșterea animalelor și cultivarea plantelor. Potrivit datelor furnizate de INS, 81,09{5fc040eb47854d97be0330ece7b536e71a8ca57177404f816c5e5c7f526371f6} din totalul suprafeței agricole din teritoriu este teren agricol cultivată, principalele culturi fiind cele de porumb (peste 2600 ha), grâu ( peste 880 ha) și floarea soarelui (peste 425 ha), plante de nutret (peste 2300 ha), cartofi tarzi (peste 300 ha. Se mai cultiva: cereale precum orzul, orzoaia, ovăzul, secara etc.

Creșterea animalelor reprezintă una dintre ocupațiile de bază ale locuitorilor de pe teritoriul GAL. Sectorul zootehnic se evidențiază prin creșterea ovinelor (14006 capete), bovinelor (4623 capete), suinelor (543 capete), caprinelor (2751 capete), respectiv a albinelor.

Calitatea şi diversitatea producţiei agricole din teritoriul GAL reprezintă unul dintre punctele forte ale dezvoltării acestuia, constitiund un avantaj concurenţial pentru producători şi contribuind în mod semnificativ la patrimoniul  cultural şi gastronomic al microregiunii. Folosirea unor sisteme de calitate  de către  producători prin care aceştia să fie recompensaţi pentru eforturile lor de a produce o gamă diversificată de produse de calitate este benefică pentru economia microregiunii.

TOP